Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 16 2019

wspodniach
16:44
wspodniach
16:44
Wiem już, że istnieją uczucia, na które nigdy nie znajdziemy właściwego określenia.
— Jodi Picoult
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaOFFka OFFka
wspodniach
16:39
7864 90ca 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
wspodniach
16:33
8342 ec8b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
wspodniach
16:33
6099 2b75
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
wspodniach
16:31
9089 f4af 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
wspodniach
16:31
7173 8699
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
wspodniach
16:29
7701 7312
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
wspodniach
16:28
4251 c6c2
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
wspodniach
16:27
8998 48f7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
wspodniach
16:26
3392 7122
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
wspodniach
16:26
3399 812e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

March 26 2017

wspodniach
09:31
Tak niewiele minęło czasu, a tak wiele się zmieniło.
— Esseral
Reposted fromgreywolf greywolf viagdziejestola gdziejestola
wspodniach
09:25
4856 ccb7

February 23 2017

wspodniach
13:52
4040 5e15
Reposted fromsoeasy soeasy viacollarbones collarbones
wspodniach
13:49
Nie wiem, czy kiedykolwiek tak się czułeś. Jakbyś chciał przespać tysiąc lat. Albo po prostu przestać istnieć. Albo nie mieć świadomości, że istniejesz.
— Charlie, Stephen Chbosky
Reposted fromcheri cheri viagdziejestola gdziejestola
wspodniach
13:49
2657 7533
my life
Reposted fromdoedeer doedeer viagdziejestola gdziejestola

February 22 2017

wspodniach
19:13
Najtrudniejszą rzeczą jakiej musiałem się nauczyć było świadome podejmowanie decyzji, które łamały serce w pół, a później branie stuprocentowej odpowiedzialności za ich konsekwencje. 
— tumblr?
wspodniach
19:09
Nie na takie loty krojono nam skrzydła.
— Jarosław Borszewicz – Mroki
wspodniach
19:06
Nie podoba mi się wyniosłość, nie podobają mi się ludzie, którzy stawiają siebie wyżej od innych. Mam ochotę dać im rubla i powiedzieć: jak się dowiesz, ile jesteś wart, to wrócisz i oddasz resztę.
— Lew Tołstoj
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl