Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 26 2017

wspodniach
09:31
Tak niewiele minęło czasu, a tak wiele się zmieniło.
— Esseral
Reposted fromgreywolf greywolf viagdziejestola gdziejestola
wspodniach
09:25
4856 ccb7

February 23 2017

wspodniach
13:52
4040 5e15
Reposted fromsoeasy soeasy viacollarbones collarbones
wspodniach
13:49
Nie wiem, czy kiedykolwiek tak się czułeś. Jakbyś chciał przespać tysiąc lat. Albo po prostu przestać istnieć. Albo nie mieć świadomości, że istniejesz.
— Charlie, Stephen Chbosky
Reposted fromcheri cheri viagdziejestola gdziejestola
wspodniach
13:49
2657 7533
my life
Reposted fromdoedeer doedeer viagdziejestola gdziejestola

February 22 2017

wspodniach
19:13
Najtrudniejszą rzeczą jakiej musiałem się nauczyć było świadome podejmowanie decyzji, które łamały serce w pół, a później branie stuprocentowej odpowiedzialności za ich konsekwencje. 
— tumblr?
wspodniach
19:09
Nie na takie loty krojono nam skrzydła.
— Jarosław Borszewicz – Mroki
wspodniach
19:06
Nie podoba mi się wyniosłość, nie podobają mi się ludzie, którzy stawiają siebie wyżej od innych. Mam ochotę dać im rubla i powiedzieć: jak się dowiesz, ile jesteś wart, to wrócisz i oddasz resztę.
— Lew Tołstoj
wspodniach
19:04
1473 9789
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawzruszenia wzruszenia
wspodniach
18:52
1560 ffe9
Reposted fromnyaako nyaako viaateme ateme
wspodniach
18:46
7349 da46 500
Reposted frommyu myu viarybiz rybiz
wspodniach
18:45
1420 b370
Reposted fromcjau cjau viamirabilia mirabilia
wspodniach
18:44
Uwielbiam, kiedy książka jest napisana tak, że cytatami z niej chciałoby się wytapetować mieszkanie.
wspodniach
18:41
6784 9eba 500
Reposted fromambiwalencja ambiwalencja viasomebunny somebunny
wspodniach
18:40
Chciałabym odebrać w środku nocy telefon od Ciebie i usłyszeć, że do mnie jedziesz. Tak po prostu, bez żadnego "cześć" i pytania, czy możesz przyjechać. Po prostu: "Jadę do Ciebie".
— Co noc na to czekam. I z każdą kolejną nocą przestaje w to wierzyć..
Reposted fromwhiskyinthejar whiskyinthejar viasomebunny somebunny
wspodniach
18:39
6926 8c12
Reposted frommartynkowa martynkowa viaphilomath philomath
wspodniach
18:37
3150 6d21
Reposted frombitterteeth bitterteeth viasomebunny somebunny

July 08 2015

20:53
8267 c000 500
wspodniach
20:53
1948 ec60
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaphilomath philomath
wspodniach
20:51
2312 844a
Reposted frommental-cat mental-cat viamadamemonroe madamemonroe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl