Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2015

wspodniach
20:50
życzyłabym sobie z rozmachem mieć wszystko w dupie.
— Małgorzata Halber - Najgorszy człowiek na świecie
Reposted frompieprzycto pieprzycto viakonwalia konwalia
wspodniach
20:50
Przesuwaj swoje granice. Od tego są.
— Colleen Hoover
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakonwalia konwalia

July 03 2015

wspodniach
18:40
9677 37fd
wspodniach
18:40
9091 fecd 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaphilomath philomath

June 30 2015

wspodniach
12:51
Młodym nie chce się chcieć. Uczyć, tworzyć, a czasami nawet myśleć. Dlaczego stracili motywację?
— "Polityka"
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15
wspodniach
12:50
Hłasko kiedyś powiedział mi tak o Osieckiej: "Byliśmy w hotelu, ja na kacu leżę, a, kurwa, Agnieszka już sobie wierszyki pisze".
— Grzegorz Lasota, Traktowałem ją poważnie [w:] Karolina Felberg-Sendecka, Koleżanka. Wspomnienia o Agnieszce Osieckiej
wspodniach
12:49

"Może po prostu posadź kobietę przed sobą, pogadaj z nią i postaraj się podniecić ją własnym mózgiem".

— Pokolenie Ikea
wspodniach
12:48
2214 d5e0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamillys millys
12:47
2812 85f5 500
Reposted fromochgod ochgod viamillys millys
wspodniach
12:46
4300 90ef 500
Reposted fromdusix dusix viakotfica kotfica
wspodniach
12:45

Jaka ona jest? - pyta ojciec.
- Co Ci będę mówił. Jest taka, że jeszcze nie zdąży wyjąć papierosa, a już się zjawia trzech facetów z ogniem.

— Jarosław Borszewicz - Mroki
wspodniach
12:42
Reposted fromOFFka OFFka viabutterbeer butterbeer
wspodniach
12:42
preferuję znajomości przesycone przyjacielskimi obelgami niż nadmierną słodkością
Reposted fromcorin corin viasteffs steffs
wspodniach
12:42
Dorosłość nie oznacza, że stajesz się nieustraszonym człowiekiem. Po prostu boisz się czegoś innego.
— J. Picoult "Pół życia"
Reposted fromcoffeelover coffeelover viasteffs steffs
wspodniach
12:41
Będzie dobrze.
Wszystko jakoś się ułoży.
Poradzisz sobie.
Zobaczysz, że jeszcze będziesz się z tego wszystkiego śmiać.

Yhym, ok - a teraz pozwól mi poryczeć się z bezsilności.
— aggape 29.06.2015
Reposted fromaggape aggape viasteffs steffs
wspodniach
12:41
Bardzo wtedy tęskniłem, ale najgorsze było udawanie, że nie tęsknię. ”
— Janusz Leon Wiśniewski - Arytmia uczuć
— bardzo .
Reposted fromdobrebopolskie dobrebopolskie viasomebunny somebunny
12:40
9730 bdaa
Reposted fromerial erial viahelenburns helenburns
wspodniach
12:37
5535 4eb3 500
Reposted fromunr-eal unr-eal viashakeme shakeme

June 29 2015

wspodniach
18:22
8793 8515
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
wspodniach
18:20
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl